Наукова робота

Наукова робота

Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра

Формування та розвиток ІТ-компетентності педагогічних працівників та учнів Запорізької області

ПІБ Звання Напрями наукових досліджень (згідно контрактів)
Швець Ю.О. кандидат фізико-математичних наук, доцент Дослідження дидактичних можливостей системи управління навчанням Moodle та їх використання при створенні електронних курсів
Чернікова Л.А. кандидат педагогічних наук, доцент
Концептуальні засади розвитку Інформатичної освітньої галузі
Рамка цифрової компетентності педагогічних працівників
Стратегія цифровізації освіти України
Іванов С.А. кандидат технічних наук, доцент Формування та розвиток медіа-інформаційної компетентності; Науково-методичний супровід  STEM-освіти
Стадниченко К.В. Дидактичний потенціал цифрового освітнього контенту
Лукачевич А.Ф. STEM-освіта у фаховій діяльності вчителів трудового навчання та курсу «Технології»
Давидовський М.В. кандидат фізико-математичних наук Моделі та методи формального представлення знань. Формальні онтології. Проблеми гармонізації знань та узгодження онтологій. Розподілені інформаційні системи, засновані на знаннях. Семантичний Веб. Теорія графів. Топологічні моделі і методи в теорії графів; алгебраїчні підходи.

Організація, преведення та участь у наукових заходах 2021

Зміст роботи, тематика заходу
Термін
Відповідальні
 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового   сторіччя: досягнення та перспективи»
13-15.05
Матеріалів: 44
Сокол І.М.
Здоровець О.О.
Давидовський М.В.
 Вебінар «Візуалізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти» 
14.05
Учасників: 21
Іванов С.А.
 Вебінар «Сучасні напрями розвитку медіаосвіти в навчальних закладах»
14.05
Учасників: 26
Іванов С.А.
 Вебінар «Використання micro:bit на уроках інформатики та в STEM-освіті» 
14.05
Учасників: 37
Сокол І.М.
 Вебінар «Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій» 
14.05
Учасників: 33
Стадниченко К.В.
 Вебінар «Обробка даних моніторингових досліджень засобами електронних   таблиць» 
14.05
Учасників: 20
Сокол І.М.
Шумада Р.Я.
 Вебінар «Індекс цифрової готовності SELFI як основа побудови стратегії   цифровізації закладу освіти»
14.05
Учасників: 72
Чернікова Л.А.
Давидовський М.В.
 Вебінар «Сучасні засоби формування й розвитку технологічних компетентностей   здобувачів освіти»
14.05
Учасників: 26
Лукачевич А.Ф.
Тематика заходуТермінУчасники
 Всеукраїнська конференція «Освіта в умовах пандемії. Нововведення 2021» 31.01Сокол І.М. 
 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати» 18.02Сокол І.М. 
 1st International Scientific and Practical Conferenсe
19-20.02.
2021 
Іванов С.А.
 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Освітня робототехніка»1.04
Сокол І.М.
Іванов С.А.
 Всеукраїнська STEM-конференція09.04
Сокол І.М.
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога»15.04 
Сокол І.М.
Стадниченко К.В.
Чернікова Л.А.
 Всеукраїнська наукова конференція «Якісна співпраця в освітньому середовищі»18.04Сокол І.М.
 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»13-15.05Всі співробітники
 Вебінар «Візуалізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти» 14.05
Швець Ю.О.
Сокол І.М.
Стадниченко К.В.
Здоровець О.О.
 Вебінар «Сучасні напрями розвитку медіаосвіти в навчальних закладах»14.05
Сокол І.М.
Здоровець О.О.
 Вебінар «Використання micro:bit на уроках інформатики та в STEM-освіті» 14.05
Швець Ю.О.
Здоровець О.О.
 Вебінар «Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій»14.05
Швець Ю.О.
Здоровець О.О.
 Вебінар «Обробка даних моніторингових досліджень засобами електронних таблиць» 14.05
Сокол І.М.
Здоровець О.О.
 Вебінар «Індекс цифрової готовності SELFI як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти»14.05
Швець Ю.О.
Стадниченко К.В.
 Вебінар «Сучасні засоби формування й розвитку технологічних компетентностей здобувачів освітніх послуг»14.05
Швець Ю.О.
Сокол І.М.
Здоровець О.О.
 Панельна дискусія «Діджиталізація суспільствознавчої неперервної освіти: проблеми та шляхи впровадження»14.05Сокол І.М.
 Вебінар «Компетентнісно-інтегрований підхід до викладання трудового навчання технологій в умовах сьогодення» 14.05
Лукачевич А.Ф.
Здоровець О.О.
 Международная Диалог-сессия «Повышение квалификации педагогов в условиях «новой нормальности»: вызовы, идеи, решения»14.05
Чернікова Л.А.
 Всеукраїнська наукова конференція «Освіта майбутнього: навчання із задоволенням»15.05
Сокол І.М.
 Форум «Перспективи розвитку природничо-математичної та інженерної освіти на прикладі Запорізької області»17.05
Чернікова Л.А.
Швець Ю.О.
 Всеукраїнська наукова конференція “Розвиток компетентностей педагога: пошук ресурсів”27.06
Сокол І.М.
 Лекція «Медіагігієна для дорослих. Правила поведінки в інформаційному середовищі» в межах Тижня освіти дорослих 11-17.09Іванов С.А. 
 Вебінар «Дистанційна освіта» в межах Тижня освіти дорослих11-17.09Швець Ю.О.
 Вебінар «Дидактичний потенціал електронного контенту в освітньому процесі»11-17.09Півненко Ю.В., Стадниченко К.В.
 Вебінар «STEM лабораторія вчителя: онлайн навчання»11.11Здоровець О.О.

Публікації співробітників

ПІБ Назва Термін
1. Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection (категорія «А»)
1 Чернікова Л.А. Gura Jr. O., Gura O., Gura T., Chernikova L. ONBOARDING IN MODERN IT PROJECTS: RESEARCH OF SUCCESS FACTORS (подано до друку)  грудень 2021 —  січень 2022
2. Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)
1 Сокол І.М. Стадниченко К.В. Дистанційне викладання інформатики: особливості, проблеми, цифрові інструменти. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», (10), 191-202. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.1016  Квітень
3. Статті у періодичних наукових виданнях держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу
       
4. Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
1 Іванов С.А. Formation of computational thinking based on hybrid programming (dragon + golang) Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY OTTAWA, CANADA 6-8.03.2021, pp.723-728 Березень
  Іванов С.А. Формування алгоритмічного мислення засобами гібридного програмування (drakon + golang): Збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції “Освітня робототехніка”, м. Дніпро, вид-во ЛІРА, 2021, С.29-33, URL.: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19105/1/Barna_Dnipro.pdf Квітень
  Сокол І.М. Цифрове громадянство. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1BDT6OtvMzjs4BCtP6_8Ca199iakydJ3a/view?usp=sharing  Квітень
  Сокол І.М. Сопіна О.М.  Використання технологій дистанційного навчання на уроках англійської мови. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1Ld9UNoUiW1NptbKH26X83IcdnNdx1lmd/view?usp=sharing  Квітень
  Іванов С.А.  Обчислювальне мислення у структурі цифрової компетентності. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1zpV7N0onHC5ccTnmxmGBvPkkPG72M4lf/view?usp=sharing  Квітень
  Стадниченко К.В. Інструменти та особливості підготовки інтерактивних презентацій. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1JsZlkw1_WW0vOq2JfC9PldN7QlNUmGec/view?usp=sharing  Квітень
  Швець Ю.О.  Підтримка стандартів освіти засобами системи управління навчанням Moodle. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1eH4cAVy7rPajoBcnPiwBuc3U2WGnBxc4/view?usp=sharing  Квітень
  Лукачевич А.Ф.  Вимоги часу щодо формування й розвитку інформаційно-технологічних компетентностей педагогів-технологів в умовах дистанційного навчання. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 13-15.05.2021. URL: https://drive.google.com/file/d/1wALIMZEBc2nhjsojg8DkA2Rd6UXhD18W/view?usp=sharing  Квітень
  Чернікова Л.А. Підвищення кваліфікації педагогів в умовах дистанційного навчання: виклики та досвід їх подолання.  [Електронний ресурс] : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» (Київ, 15.04.2021). – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1WU57RVTKP06r-CWKKzVu2v-atO4gVEN6 квітень 
  Чернікова Л.А. Инновационные подходы к содержанию, формам и методам повышения квалификации педагогов в современных условиях. [Електронний ресурс] : матер. VІІ Міжнар.наук.-практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 13-15.05.2021). – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/16SBfSuhlH3xDAYBevtEwryWWHjPxqtHl/view    травень
  Чернікова Л.А. Індекс цифрової готовності SELFIE як основа побудови стратегії цифровізації закладу освіти». В межах VІІ Міжнар.наук.-практ.конф. «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», (Запоріжжя, 13-15.05.2021).     травень
5. Статті в інших виданнях
1 Сокол І.М. Ченцов О.М. Micro:bit як сучасний інструмент навчання Січень У друку
2 Давидовський М.В. Kurapov S.V., Davidovsky M.V. Computational methods for determining graph invariants  // International Journal of Open Information Technologies. Vol. 9, No.2, 2021. ISSN: 2307-8162. Січень
3 Давидовський М.В. Курапов С. В., Давидовский М. В. Прикладные методы определения изоморфизма подграфов СЭП в САПР электронных схем // Компоненты и технологии. – 2021. – №8. – С. 32–34. Серпень
4 Давидовський М.В. Курапов С. В., Давидовский М. В. Построение рисунка плоской части графа СЭП. Метод базисов // Компоненты и технологии. – 2021. – №11. – С. 68–70. Листопад
6. Монографії (одноосібні, колективні)
1 Сокол І.М., Стадниченко К.В. Відеосервіси в роботі вчителя: можливості, інструменти, навчання педагогів // Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – 526-533 p. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/04/Monograph-USA-Pedagogy-2021-I-isg-konf.pdf Березень
2 Давидовський М.В. Курапов С. В., Давидовський М. В. Алгоритмічні методи кінцевих дискретних структур. Ізоморфізм графів : монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. ISBN 978-966-599-600-2 Жовтень
  7. Навчальні посібники (за наявності грифу МОН необхідно послатися на відповідний документ)
1 Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 8-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 256 с. : іл. (Наказ МОНУ від 22.02.2021 № 243) лютий
2 Чернікова Л.А. Інформатика. Навчальний посібник для 5 класу / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2021. серпень — жовтень
3 Чернікова Л.А. Інформатика : робочий зошит : 8-й кл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2021. — 144 с. : іл. (Лист ІМЗО № 22.1-12/Г-238 від 08.07.2021) березень
4 Чернікова Л.А. Інформатика : підруч. для 9-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 275 с. : іл. вересень-жовтень
5 Чернікова Л.А. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для 10-11 класу / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021. — 182 с. : іл. липень — вересень
8. Навчально-методичні посібники (за наявності грифу МОН необхідно послатися на відповідний документ)
1 Чернікова Л.А. Андрощук І. М., та інш. Супровід діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників: керівництво для тренерів: навч.-метод. посібник. Київ. 2021. 132 c. травень
9. Методичні рекомендації
1 Лукачевич А.Ф. Методичні рекомендації щодо створення освітнього контенту НУШ  на основі модельних програм НУШ освітньої галузі “Технології” для 5-6 класів. До вересня 2021
  Лукачевич А.Ф Метод рекомендації до ІІ етапу олімпіади з трудового навчання  жовтень 2021
  Лукачевич А.Ф Метод рекомендації до ІІІ етапу олімпіади з трудового навчання  грудень 2021
10. Навчальні програми (за наявності грифу МОН необхідно послатися на відповідний документ)
1 Чернікова Л.А. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 12.07.2021 № 795). квітень
2 Чернікова Л.А. Пасічник О.В. Чернікова Л.А. Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 12.07.2021 № 795). квітень
3 Чернікова Л.А. Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності (гриф МОНУ наказ від 10.12.2021 № 1340) липень — вересень

 

ПІБ

Назва

Термін

Монографії (одноосібні, колективні)

1 Сокол І. Стадниченко К. Освіта в умовах пандемічної кризи: проблеми і перспективи розвитку Education during apandemic crisis: problems and prospects.Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration inOpole, 2020; ISBN 978-83-66567-08-5;pp.296, illus., tabs., bibls.

Червень — липень

2 Чернікова Л.А., Шумада Р.Я. Моніторингове дослідження якості  психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогів Запорізької області в умовах дистанційної освіти (з досвіду роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР) / Л. А. Чернікова, Р. Я. Шумада //  Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти : колективна монографія / Т. Є. Гура, Т.О. Афанасьєва, Є. О. Гревцева та ін. ; за наук. ред. Т. Є. Гури. — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — 232 с. С. 191-226. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1iG6VLGk3pMhk2siFgXgo9v_6d9G5NxY5/view

Жовтень-листопад

Посібники  та підручники

1 Сокол І. Safer Internet: глосарій / укл. І.М. Сокол. – 2ге видання: виправлене та доповнене. – Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – 32 с.– (Педагогічне сьогодення)

Січень-березень

2 Іванов С.А. Візуалізація алгоритмічного мислення. (мова ДРАКОН + мова програмування Golang) (4 розділи)

Жовтень — Грудень

3 Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. Інорматика : робочий зошит : 7-й кл. / — Київ : Генеза, 2020. — 112 с. : іл.

Січень-травень

4 Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020. — 176 с. : іл. (Наказ МОН від 25.03.2020  № 449)

Квітень-червень

Методичні рекомендації   

1 Громко Г. Мельник О. Сокол І. Черних О. Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. — 20 с.

Лютий

2 Лукянчук Е.А. Сокол І.М. Викладання інформатики в сучасній школі(за результатами моніторингового дослідження) Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.69-75

Травень

3 Сокол І.М. Стадниченко К.В. Особливості викладання інформатики в умовах дистанційного і змішаного навчання Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.75-77

Травень

 

4 Григоренко О.Г. Інтернет-портал «Запорізька обласна освітня мережа» Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.58-64

Травень

 

 

5 Швець Ю.О. Северина Л.М. Давидовський М.В. Рекомендації щодо запровадження навчальних цифрових лабораторій в освітній процес   Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.165-168

Травень

6 Швець Ю.О. Використання Інтернет-ресурсів та онлайн сервісів в організації та підтримки освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання   Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році :метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ;тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – С.169-170

Травень

Статті у фахових виданнях, які реферуються у наукометричних базах

1 Сокол І.М. Information and Innovative Technologies in Distance Learning in Higher Education Institutions of Ukraine Inna Ivzhenko| Iryna Sokol| Valentyna Kochyna| Margaryta Noskova| Liliia Yeromina| Valentyna Blokhina SRP. 2020; 11(9): 462-465.

Жовтень — листопад

2 Oleksandr Gura, Tetiana Gura, Oleksandr Gura Jr., Ludmila Chernikova Research on metacognitive skills of software testers: a problem statementScopus https://goo-gl.su/fbCWuUHQ   Березень-жовтень

Статті в наукових збірниках

1 Іванов С.А. Мета та шляхи упровадження STEM-освіти у початковій школі. Журнал «Учитель початкової  школи», № 5-6, 2020.

Лютий — березень

Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)

 

1 Іванов С.А Візуальні засоби формування алгоритмічного мислення [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. к.онф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1LjqKm0rpkb_zzVeCADbIeHUUef6mTiGm

 

 

Травень

2 Калюжна М.В. Сокол І.М. Ченцов О.М. Використання micro:bit в освітньому процесі [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1eksY1JmBaHiwGkytnRrBruGQziqlZm6n

Травень

3 Лукянчук Е.А. Сокол І.М. Викладання інформатики в сучасній школі (за результатами моніторингового дослідження) [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1c-U_SUupCFriRqawCoSRxIV4LgHZ-VM6

Травень

4 Нанаєва Т.В. Чернікова Л.А. Індекс цифрової готовності як основа побудови стратегії розвитку закладу освіти [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1B5wbZggPvIU_TV5HGHKsjJ6Kx796hs6i

Травень

5 Нагорнова Т.Ю. Сокол І.М. STEAM — проєкт «трикутники — від теорії до використання» [Електронний ресурс] : матер. VІ Міжнар.наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи »], (Запоріжжя, 12-15.08.2020). – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1yc_1eUBKRWGX-3sryM-a7XWcjLDmqy0O

Травень

6  Швець Ю.О. Використання модуля діяльності «Форум» для забезпечення зворотного зв’язку процесу дистанційного навчання [Електронний ресурс]: матер.  Восьмої міжнародної науково-практичної конференції MoodleMootUkraine 2020 — Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle (Київ, 22 травня 2020 р) — Режим доступу: https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=36

Травень

7 Іванов С.А. Ресурсні центри як модель упровадження медіаосвіти [Електронний ресурс]: Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – 494 с. — Режим доступу: https://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnyk_8_konf_2020.pdf

Лютий

8 Іванов С.А. Швець Ю.О. Програмно-технічне забезпечення STEM-навчання в ЗОІППО. — Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти». – (04-05.11.20). – Дніпро, ЛІРА, 2020.– С.67-71.

Листопад

№ п/пПІБНазва роботиТермін
Навчальні підручники та посібники
1Чернікова Л.А.Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10‑го (11‑го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 144 с. : іл. (Наказ МОНУ від 31.05.2018 № 551)І півріччя
2Чернікова Л.А.Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 128 с. : іл. (Наказ МОН від 12.04.2019 № 472)ІІ півріччя
3Чернікова Л.А.Інформатика : робочий зошит : 6-й кл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. — Київ : Генеза, 2019. — 112 с. : іл. (Лист ІМЗО від 15.08.2019 № 12-Г-553)ІІ півріччя
4Чернікова Л.А.Інформатика : підруч. для 5-го кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019. — 208 с. : іл. (Наказ МОН від 11.10.2018 № 1085)І півріччя
    Монографії    
1

Андрющенко О.О. та інші

Упровадження концепції Нової української початкової школи в Запорізькій області: перші кроки : колективна монографія/ відп. ред. Т. Є. Гура ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР, КЗ «ДСШ І–ІІІ «Талант» ВРР ЗО. — Запоріжжя : ФОП К. С. Советнікова, 2019. — 296 с. — (Наукова книга).ІІ півріччя
Методичні рекомендації
1
Швець Ю.
Давидовський М.
Северина Л.
Використання цифрових лабораторій в освітньому процесіОсновні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.141-148
Травень
 
2Стадниченко К.В.Актуальні питання інформатизації освітиОсновні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.94-104Травень
3
Іванісова С.І.
Собакар О.О.
Методичні рекомендації «Особливості викладання шкільного курсу «Інформатика» у 2019–2020 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.
рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Ч. ІІ: Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.111-127
Травень
 
4
Сокол І.М.
Лук’янчук Е.А.
Застосування мережевих сервісів Веб 2.0 як шлях до модернізації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти (за результатами моніторингового дослідження). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.52-58
Травень
 
5Григоренко О.
Інтернет-портал «Запорізька обласна освітня мережа»Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод.рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — С.39-47
Травень
 
Статті у фахових виданнях, які реферуються у наукометричних базах
1Сокол І.М.Моніторингове дослідження використання хмарних технологій керівниками закладів загальної середньої освіти запорізької області [Електронний ресурс] /І. М. Сокол // Інформаційні технології в освіті : [е-журнал]. – Режим доступуСічень
2

Давидовський М.В.,

Сокол І.М.

Організація віртуального освітнього процесу як невід’ємного компоненту сучасної системи освіти [Електронний ресурс] / М. В. Давидовський, І. М. Сокол // Інформаційні технології в освіті : [е-журнал]. – Режим доступуСічень
3Сокол І.М.Урок-квест «У світі кодування» / І. М. Сокол // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2018. – № 8. – С. 15–21.Січень
4Іванов С.А.Науково-технічна шкільна освіта як цілеспрямована система діяльності: Досвід США / Іванов С.А. // Нова українська думка. – 2019. – №1.– С.8-16.Січень
5Іванов С.А.Комп’ютерне моделювання задач з фізики на STEM-уроках / Іванов С.А. // Інформатика у школі та сім‘ї. – 2019. – №1.Січень
6
N.Morze
O.Bazeliuk

L.Chernikova та інші

Опис цифрової компетентності педагогічних працівників // ел.фахове видання «Відкрите освітнє середовище сучасного університету». – Київ, 27-28.09.2019. – Режим доступу http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/263#.XY-AWUb7Qb4Березень
Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
1

Давидовський М.В.,

Сокол І.М.

Моніторингове дослідження використання педагогічними працівниками хмарних технологій в освітньому процесі : зб.матеріалів Міжнар. наук.-практ. конфер. в рамках ІІ Міжнар. господ. Форуму «Смарт-місто та екосистема» / упоряд. Н. А. Басараба; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова, В. С. Безрученка. – Рівне : РОІППО, 2019. – С. 21-24Січень
2

Давидовський М.В.,

Сокол І.М.

Дистанційне навчання як складова системи віртуального освітнього середовища Запорізького регіону : зб.матеріалів Міжнар. наук.-практ. конфер. в рамках ІІ Міжнар. господ. Форуму «Смарт-місто та екосистема» / упоряд. Н. А. Басараба; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова, В. С. Безрученка. – Рівне : РОІППО, 2019. – С. 19-21Січень
3Сокол І.М.Використання мобільних застосунків для викладання природничих дисциплін [Електронний ресурс] : матер. ІV Всеук. наук.-практ. конф. [«Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»], (Запоріжжя, 1-5.04.2019). – Режим доступуЛютий
4Чернікова Л.А.Нова українська школа: інформаційно-цифрова компетентність педагогів в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» друкуЛютий
5
Сокол І.М.,
Лукянчук Е. А.
Використання мережевих сервісів Веб 2.0 в освітньому процесі (за результатами моніторингових досліджень) [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.- практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019).– Режим доступуКвітень
6

Стадниченко К.В.,

Крижко Л.В.

Батл як форма підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.-практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступуКвітень
7Стадниченко К.В.Мережеві документи як навчальний інструмент [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.- практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступуКвітень
8

Чернікова Л. А.,

Шумада Р. Я.

Моніторинг якості надання освітніх послуг слухачам курсів підвищення кваліфікації у запорізькому ОІППО [Електронний ресурс] : матер. V Ювілейної Міжнар.наук.- практ.конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (Запоріжжя, 16-17.05.2019). – Режим доступуКвітень
9Швець Ю.О.Дистанційна підготовка розробників електронних курсів платформи Moodle [Електронний ресурс] : матер. VII міжнар.наук.-практ.конф. [«Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»], (Київ, 24.05.2019). – Режим доступуТравень
 
№ п/п Автори Зміст роботи
  Монографії (одноосібні, колективні)
1 Чернікова Л.А.
Гура Т.Є.
Особливості професійної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до реалізації інклюзивного навчання // Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області: науково-методичний аспект : монографія / упор.: Т. Є. Гура ; ред.. Т. Я. Озерова. – Запоріжжя: СТАТУС, 2018. – С. 108-121.
  Навчальні посібники
1 Чернікова Л.А.
Ривкінд Й.Я.
Лисенко Т.І.
Шакотько В.В.
Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – Київ : Генеза, 2018. — 208 с. : іл. Наказ МОН від 11.10.2018 № 1085
2 Чернікова Л.А.
Ривкінд Й.Я.
Лисенко Т.І.
Шакотько В.В.
Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти. – Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл. Наказ МОНУ від 31.05.2018 № 551
3 Чернікова Л.А.
Ривкінд Й.Я.
Лисенко Т.І.
Шакотько В.В.
Інформатика : робочий зошит : 5-й кл.. – Київ : Генеза, 2018. — 112 с. : іл. Лист ІМЗО від 03.10.16 № 2.1/12-Г-739
4 Чернікова Л.А.
Ривкінд Й.Я.
Лисенко Т.І.
Шакотько В.В.
Інформатика : 8-й кл. : робочий зошит. – Київ. : Генеза, 2018. – 144 с. : іл. Лист ІМЗО від 01.12.2017 № 21.1/12-Г-802
5 Чернікова Л.А.
Ривкінд Й.Я.
Лисенко Т.І.
Шакотько В.В.
Інформатика : 9-й кл. : робочий зошит. – Київ. : Генеза, 2018. – 160 с. : іл. Лист ІМЗО від 01.12.2017 № 21.1/12-Г-803
  Навчально-методичні посібники
1 Сокол І.М. Загрози мережі інтернет : глосарій / укл. І. М. Сокол.– Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 20 с. – (Педагогічне сьогодення)
  Методичні рекомендації
1 Собакар О.О.
Іванісова С.І.
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2018-2019 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — С. 268-300
2 Григоренко О.
Стадниченко К.
Сокол І.
Формування простору відкритої освіти Запорізького регіону. Методичні рекомендації до 2018/2019 навчального року. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 26-61
3 Іванов С.А. Оволодіння елементами STEM-освіти. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 300-304
4 Назаренко Д.А.
Давидовський М.В.
Національна освітня електронна платформа та впровадження електронних підручників для середньої освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 61-64.
5 ДавидовськийМ.В.
Назаренко Д.А.
Лапенков М.Ю.
Освітнє середовище Запорізького регіону: організація віртуального освітнього процесу // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 64-69.
6 Давидовський М.В.
Назаренко Д.А.
Лапенков М. Ю.
Комп’ютерне обладнання й електронно-організаційні платформи для створення освітнього простору Нової української школи // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упор.  Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 69-77.
7 Давидовський М.В.
Тараненко В.В.
Стан обізнаності педагогів, педагогічних працівників із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності щодо запобігання травматизму в закладах освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 131-135
8 Гура Т.Є.
Озерова Т.Я.
Чернікова Л.А.
Концепція професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької області у системі неперервної освіти : методичні рекомендації [упор. Т. Є. Гура, Т. Я. Озерова, Л .А. Чернікова]. – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 28 с.
  Статті у фахових виданнях, які реферуються у наукометричних базах
1 Сокол І.М.
Нагорнова Т.Ю.
Нагорнова Т. Використання Google Classroom на уроках математики / Т. Ю. Нагорнова, І. М. Сокол // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2018. – № 2 (146). – С. 30-36
2 Давидовський М.В. An Evolutionary-Fragmentary Method for Ontology Matching // Вісник Херсонського національного технічного університету. – № 3 (66). – Том 1. – 2018. – С. 271-278.
3 Куліченко А.В.
Сотник Т.В.
Стадниченко К.В.
Куліченко А. В. Електронне портфоліо як засіб розвитку креативності викладача іноземної мови [Електронний ресурс] / А. В. Куліченко, Т. В. Сотник, К. В. Стадниченко // Інформаційні технології та інструменти навчання : електронний журнал. – 2018. – Том 66. – № 4. – Режим доступу
  Статті у міжнародних виданнях, які реферуються у наукометричних базах
1 Давидовский М.В.
Курапов С.В.
Толок А.В.
Курапов С. В. Визуальный алгоритм раскраски плоских графов / С. В. Курапов, М. В. Давидовский, А. В. Толок // Научная визуализация. – 2018. – № 3. – Том 10. – С. 1-33.
2 Давидовский М.В.
Курапов С.В.
Толок А.В.
Курапов С. В. Модифицированный алгоритм проверки планарности графа и построение топологического рисунка. Метод нитей / С. В. Курапов, М. В. Давидовский, А. В. Толок // Научная визуализация У друку. Прийнято до публікації 15.07
3 Давидовский М.В.
Курапов С.В.
Толок А.В.
Курапов С. В. Визуализация рисунка графа. Топологический рисунок непланарного графа / С. В. Курапов, М. В. Давидовский, А. В. Толок // Научная визуализация У друку. Прийнято до публікації 15.07
4 Давидовский М.В.
Курапов С.В.
Сгадов С.А.
Курапов С. В. Выделение плоской части графа СЭП. Матроиды и алгебра структурных чисел / С. В. Курапов, М. В. Давидовский, С. А. Сгадов // Компоненты и технологии. – 2018. – № 9.– С. 56-59.
5 Давидовский М.В.
Курапов С.В.
Курапов С. В. Топологический и геометрический аспекты / С. В. Курапов, М. В. Давидовский. // Компоненты и технологии. – 2018. – № 11. – С. 66-70.
  Статті в інших виданнях
1 Сокол І.М.
Калюжна М.
Сучасне освітнє середовище [Електронний ресурс] / І. Сокол, М. Калюжна. – 2018
2 Іванов С.А. Розв’язання задач з фізики методами комп’ютерного моделювання (VPython, GlowScript, Trinket). Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки» : [зб.наук.праць; редкол. : С. О. Довгий (голова), О. Є. Стрижак, О. В. Лісовий, І. М. Савченко та ін.].– К.: 2018. – Вип.13.– С. 83-95
3 Собакар О.О.
Князєва В.М.
Розвиток демократичних цінностей засобами квест технології на уроках інформатики. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи. Випуск 19 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 181-190
4 Собакар О.О.
Патрушева І.М.
Технологія формування цифрової грамотності учня Нової української школи. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи. Випуск 19 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 173-181
5 Собакар О.О.
Рабешко В.В.
Розвиток інтелектуальних та науково-дослідницьких здібностей особистості шляхом використання сучасних підходів до викладання інформатики. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи. Випуск 19 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 207-215
6 Собакар О.О.
Бєльська О.
Використання ресурсів мережі Інтернет на уроках інформатики. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи. Випуск 19 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 200-206
7 Собакар О.О.
Каменькова І.Ю.
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи. Випуск 19 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – С. 191-199
8 Чернікова Л.А. Збірник навчальних програм тренінгів з підготовки педагогів Запорізької області до впровадження концепції «Нова українська школа» / [упор. Л. А. Чернікова]. -– Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 208 с.
9 Нікулочкіна О.В.
Чернікова Л.А.
Організаційні заходи щодо підготовки педагогів Запорізької області до роботи в Новій українській школі / О. В. Нікулочкіна, Л. А. Чернікова // Рідна школа. – 2018
10 Сокол І.М.
Калюжна М.
Swift Educator Summit 2018 [Електронний ресурс] / І. Сокол, М. Калюжна. – 2018
11 Іванісова С.І.,
Собакар О.О.
Мотиваційний компонент уроку інформатики в початковій школі / С. І. Іванісова, О. О. Собакар // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2017. – Вип. ХХ-ХХІ 
12 Іванісова С.І.,
Собакар О.О.
Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися та вчити впродовж життя / С. І. Іванісова, О. О. Собакар // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2018. – Вип. XXIV-XXV 
13 Іванісова С.І.,
Собакар О.О.
Нікулочкіна О.В.
Програма тренінгу підготовки педагогів Запорізької області до впровадження концепції “Нова українська школа” «Формування інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра в Новій українській школі» : збірник навчальних програм тренінгів підготовки педагогів Запорізької області до впровадження концепції «Нова українська школа» / упор. Л.А.Чернікова. – Запоріжжя : СТАТУС, 2018
14 Стадниченко К.В.
Перцова Н.І.
Проблеми і перспективи розбудови Е-школи : за матеріалами круглого столу / Н. І. Перцова, К. В. Стадниченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2017. – Вип. ХХ-ХХІ 
15 Стадниченко К. В. Інструменти упорядкування електронного контенту до уроку / К .В. Стадниченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки та освіта». – 2018. – Вип. ХХІV-ХХV
  Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
1 Давидовський М.
Сокол І.
Організація віртуального освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти : тези доповідей IV Міжнар.наук.-практ.конфер. [«Інформаційні технології в освіті, науці і техніці»] (м.Черкаси, 17-18.05.2018). – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – С. 68-70
2 Сокол І.М.
Сопіна О.М.
Застосування квест-технології у літньому мовному таборі : матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу
3 Чернікова Л.А. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів в сучасних умовах реформування післядипломної освіти» : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. [«Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін»] (м.Київ, 28.03.2018 р.). – Режим доступу
4 Швець Ю.О. Підтримка КПК працівників освіти засобами LMS Moodle: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу
5 Стадниченко К.В. Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу
6 Іванісова С.І.
Собакар О.О.
Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися та вчити впродовж життя : матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. [«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»], (м.Запоріжжя, 14-21.05.2018 р.) [Електронний ресурс].– Режим доступу
7 Сокол І.М. Впровадження хмарних технологій. Досвід Запорізького регіону : матеріали Всеукр.наук.-практ. семінару з оффлайн-трансляцією [«Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи»], (17-20.05.2018). – Режим доступу
8 Швець Ю.О. Підтримка курсів підвищення кваліфікації працівників освіти засобами LMS Moodle. MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, КНУБА, 25 травня 2018 р.):. – К.: КНУБА, 2018. – 16 с.
9 Швець Ю.О. Підтримка курсів підвищення кваліфікації працівників освіти засобами LMS Moodle. MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (м.Київ, КНУБА, 25.05.2018 р.):. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
10 Іванов С.А. STEM – як цілеспрямована система діяльності. Досвід США : матеріали ІV Міжнар. наук-практ. конфер. [«STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку»] (м.Київ, 8-9.11.18 р.). – Режим доступу
11 Давидовський М.В. Порівняння фрагментарних методів знаходження відображень онтологічних контекстів : матеріали XIX Міжнар.конф. з математичного моделювання, присвяченої 250–річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є (м.Херсон, 17-21.09.2018 р.). – С. 55.
12 Чернікова Л.А. Інформатична освіта Новій Українській школі : матеріали Всеукр.наук.-практ. семінару [«Сучасні технологічні рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації інтегрованих підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та інформатичної галузей»], (м.Запоріжжя, 23-24.01.2018 р.).– Режим доступу
13 Чернікова Л.А. Концептуальні засади інформатичної освітньої галузі Нового Державного стандарту базової середньої освіти : матеріали Міжнар.підсум.наук.-практ. конференції [«Нова українська школа 2»], (м.Київ, 26-28.11.2018 р.) 
 

Організація, преведення та участь у наукових заходах 2020-2018

Організація та проведення
 
Тематика заходу
Термін
Відповідальні
Участь у передзахисті Муращенко О.В. «Підготовка вчителів початкових класів в системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання»
17.03
Чернікова Л.А., 
Сокол І.М.
Координування секції «Цифровізація освіти: стратегія, напрями, шляхи впровадження» VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
12-15.05
Сокол І.М.,
Здоровець О.О.
ІІ Всеукраїнська конференція за сприяння МОН «Електронні журнали»
15.05
Чернікова Л.А.
Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» з виступом «Інформаційно-цифрова компетентність педагога»
28-29.05
Чернікова Л.А.
Всеукраїнська нарада з упровадження медіаосвіти
27-28.10
Іванов С.А.
IV Всеукраїнська конференція «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»
04-05.11
Іванов С.А.,
Швець Ю.О.
Круглий стіл «Медіаосвіта та медіаграмоність: досягнення ЄС та перспективи України»
13-14.11
Іванов С.А.
Науково-практичний семінар «STEM – світ інноваційних можливостей: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку»
25-26.11
Іванов С.А.
Науково-практичний онлайн-семінар «Цифрофізація освіти: кроки запровадження» з виступом «Індекс цифрової готовності закладу освіти. Управлінський аспект»
10.12
Чернікова Л.А.
Форум The 5th International Forum «NewEdu-2020: Tech Future in Focus»
10.12
Чернікова Л.А.
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку». Виступ: Micro:bit як сучасний інструмент навчання учнів початкової школи
11.12
Сокол І.М.
Участь
Тематика заходу
Термін Учасники
Освітня виставка BETT-2020
Січень
Лондон
Сокол І.М.
Участь в предзахисті Муращенко О.В. «Підготовка вчителів початкових класів в системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання»
17.03
ЗОІППО
Чернікова Л.А.
Сокол І.М.
Восьма міжнародна науково-методична конференція з медіаграмотності: «Критичне мислення в епоху токсичного контенту», https://www.aup.com.ua/anons_conference2020/
Березень
Київ
Іванов С.А.
VI Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
12-15.05
ЗОІППО
Всі співробітники
ІІ Всеукраїнська конференція за сприяння МОН «Електронні журнали»
15.05
Чернікова Л.А.
Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення»
28-29.05
Чернікова Л.А.
VIIІ міжнародна науково-практична конференція «MoodleMootUkraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»
Травень
Швець Ю.А.
Міжнародний науково-методичний семінар «Індивідуалізація навчання: теорія і практика»
    9.07       Польща
Сокол І.М.
Стадниченко К.В.
Вебінар «EU4Digital Facility Ukraine Country specific training on National Digital Skills and Jobs Coalitions» 27.10
Чернікова Л.А.

Організація та проведення

Зміст роботи, тематика заходу

Термін

Відповідальні

Координування сайту V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

Квітень-травень

Сокол І.М.

Координування секції «Цифровізація освіти: стратегія, напрями, шляхи впровадження» V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

Травень

Стадниченко К.В.
Здоровець О.О.
Організаційний супровід V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

17-18.05

Всі співробітники

Проведення відкритої лекції в межах конкурсу на заміщення вакантної посади доцента кафедри ІІТО на КПК вчителів інформатики 9-20.12

09.12

Сокол І.М.

Проведення відкритої лекції в межах конкурсу на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри ІІТО на КПК вчителів інформатики 9-20.12

11.12

Стадниченко К.В.

Участь

 

Зміст роботи, тематика заходу

Термін

Учасники

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»
7-8.02
Івано-Франківськ

Сокол І.М. Давидовський М.В. Чернікова Л.А.

Засідання робочої групи з питань упровадження STEM–освіти в Україні
11.02
Київ
Іванов С.А.
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

1-5.04

Сокол І.М.

SТЕМ-марафон в рамках ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо–математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

4.04

Іванов С.А.

V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
16-17.05
Запоріжжя
Сокол І.М.
Стадниченко К.В.
Чернікова Л.А.
VII міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»
24.05
Київ
Швець Ю.О.
Науково-практична конференція «Трансформація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах відкритої освіти»
7-8.06
Полтава
Чернікова Л.А.
Міжнародний круглий стіл «Навчання та культура. Цілі та цінності»
7-8.09
Тбілісі
Сокол І.М.
Стадниченко К.В.
Всеукраїнська конференція «STEM – світ інноваційних можливостей. Реалізація програми інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник»
23.10
Київ
Швець Ю.О.

Організація та проведення

Зміст роботи, тематика заходу

Термін

Відповідальні

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні технологічні рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації  інтегро-ваних підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та інформатичної галузей»

23-25.01

Чернікова Л.А.
Швець Ю.О.
Собакар О.О.

Фестиваль STEM-освіти

21.04

Чернікова Л.А.
Швець Ю.О.
Іванов С.А.
IV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

14-21.05

Всі співробітники

Проведення відкритої лекції до Тижня освіти дорослих

10-14.09

Швець Ю.О.
Іванов С.А.

Участь

Зміст роботи, тематика заходу

Термін

Учасники

Освітня виставка Bett-2018 24-25.01 Лондон

Сокол І.М.

Зимова сесія «Web-STEM-школа – 2018» Січень
Іванов С.А.
Семінар в межах міського проекту «Методичні навчання» для вчителів фізики

Січень

Іванов С.А.

Науково-практичний семінар «Сучасні технологічні рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації інтегрованих підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та інформатичної галузей» 23-25.01 Собакар О.О.
Чернікова Л.А.
Швець Ю.О.
Іванов С.А.
Міжнародний Форум GEG Ukraine
20.02
Київ
Чернікова Л.А.
Сокол І.М.
Іванісова С.І.
Швець Ю.О.
Стадниченко К.В.
Онлайн конференція «Використання ІКТ в освітньому процесі та управлінській діяльності» 23.02 Сокол І.М.
Швець Ю.О.
Міні-EdCamp Мелітополь 27.03 Сокол І.М.
Всеукраїнська науково-практична конференції «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін»
28.03
Київ
Чернікова Л.А.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект» 3.04 Сокол І.М.
Чернікова Л.А.
Іванісова С.І.
Всеукраїнський науково-методичний форум «Панорама партнерської взаємодії школи та сім’ї» 11.04 Дніпрорудний Іванов С.А.
Фестиваль STEM-освіти 21.04 Чернікова Л.А.
Швець Ю.О.
Іванов С.А.
Міжнародний колоквіум «Стандарти Нової української школи: компетентністний потенціал. Перенавантаження»
25-27.04
Київ
Чернікова Л.А.
Круглий стіл з міжнародною участю «Професійний розвиток педагога в умовах реформування освіти: можливості, виклики, перспективи»
26.04
Львів
Сокол І.М.
IV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи 14-21.05 ЗОІППО Всі співробітники
IV Міжнародна наукова-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» 17-18.05 Черкаси Давидовський М.В.
Сокол І.М.
Всеукраїнський науково-практичний семінар з оффлайн-трансляцією «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи» 17.05 Сокол І.М.
ІІ Всеукраїнський Форум Асоціації молодих освітян 7-8.06 Запоріжжя Сокол І.М.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя в умовах реалізації концепції Нової української школи» 14.06 Мелітополь Чернікова Л.А.
Тиждень освіти дорослих 10-14.09 ЗОІППО Швець Ю.О.
Іванов С.А.
Swift Educator Summit 2018 19-20.10 Берлін Сокол І.М.
ІV Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку»
8-9.11
Київ
Іванов С.А.
Давидовський М.В.