Діяльність кафедри

Діяльність кафедри

Мета роботи кафедри: забезпечення ефективності післядипломної педагогічної освіти на андрагогічних, акмеологічних засадах шляхом удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників інформатичної та технологічної освітніх галузей та сприяння оновленню педагогічного процесу закладів освіти області в умовах реформування системи освіти України.

 • міжнародна діяльність в інформатичній та технологічній галузях;
 • організаційна робота;
 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • наукова та інноваційна діяльність;

Навчальна робота кафедри передбачає організацію і проведення освітнього процесу за всіма формами та напрямами підвищення кваліфікації і видами навчальних занять з усіх навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою. Основними завданнями навчальної роботи кафедри є: організація і проведення навчальних занять з навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою; організація і проведення стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників за індивідуальними програмами, розробленими та затвердженими у встановленому порядку; удосконалення методів оцінювання якості навчального освітнього процесу та проведення контрольних заходів для оцінювання результатів навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо, закріплених за кафедрою; забезпечення високого рівня якості освітнього процесу відповідно до стандартів освіти і нормативних документів з його організації; удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології; впровадження прогресивних методів і сучасних технологій навчання; забезпечення суворого дотримання принципу академічної доброчесності учасниками освітнього процесу кафедри; інші завдання, передбачені чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Методична робота кафедри передбачає два напрями – навчально-методичний і науково-методичний. Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є: участь у формуванні та розробці освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Запорізького регіону; розробка повних комплектів навчально-методичного забезпечення з усіх навчальних предметів (дисциплін), закріплених за кафедрою, та забезпечення їх розміщення у Віртуальному навчальному освітньому середовищі КЗ «ЗОІППО» ЗОР; підготовка до видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, а також іншої навчально-методичної літератури; розробка засобів діагностики результатів навчання слухачами курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, практикумів тощо; розробка і впровадження в освітній процес сучасних та інноваційних засобів і технологій навчання. Основними завданнями науково-методичної діяльності кафедри є: науково-методичний супровід процесу інформатизації та технологізації освіти регіону та професійного розвитку педагогічних працівників інформатичної та технологічної галузей; вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогів з питань інформатизації освіти, трудового навчання, а також досвіду підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти; рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів; організування і проведення методичних семінарів, творчих груп кафедри; координація та науково-методичний супровід освітніх проектів, грантових програм за напрямками кафедри.

Наукова робота кафедри передбачає організування і забезпечення наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, проведення ними наукових досліджень, публікування їхніх результатів. Наукова діяльність кафедри реалізується відповідно до пріоритетних напрямів наукової роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, в межах наукового напряму (наукових напрямів), визначених рішенням кафедри та затверджених вченою радою інституту. Основними завданнями наукової роботи кафедри є проведення наукових досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі.

Навчальна робота кафедри передбачає організацію і проведення освітнього процесу за всіма формами та напрямами підвищення кваліфікації і видами навчальних занять з усіх навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою. Основними завданнями навчальної роботи кафедри є: організація і проведення навчальних занять з навчальних предметів (дисциплін) та інших компонентів програм підвищення кваліфікації, закріплених за кафедрою; організація і проведення стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників за індивідуальними програмами, розробленими та затвердженими у встановленому порядку; удосконалення методів оцінювання якості навчального освітнього процесу та проведення контрольних заходів для оцінювання результатів навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо, закріплених за кафедрою; забезпечення високого рівня якості освітнього процесу відповідно до стандартів освіти і нормативних документів з його організації; удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології; впровадження прогресивних методів і сучасних технологій навчання; забезпечення суворого дотримання принципу академічної доброчесності учасниками освітнього процесу кафедри; інші завдання, передбачені чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
 
Методична робота кафедри передбачає два напрями – навчально-методичний і науково-методичний. Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є: участь у формуванні та розробці освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Запорізького регіону; розробка повних комплектів навчально-методичного забезпечення з усіх навчальних предметів (дисциплін), закріплених за кафедрою, та забезпечення їх розміщення у Віртуальному навчальному освітньому середовищі КЗ «ЗОІППО» ЗОР; підготовка до видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, а також іншої навчально-методичної літератури; розробка засобів діагностики результатів навчання слухачами курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, практикумів тощо; розробка і впровадження в освітній процес сучасних та інноваційних засобів і технологій навчання. Основними завданнями науково-методичної діяльності кафедри є: науково-методичний супровід процесу інформатизації та технологізації освіти регіону та професійного розвитку педагогічних працівників інформатичної та технологічної галузей; вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогів з питань інформатизації освіти, трудового навчання, а також досвіду підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти; рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів; організування і проведення методичних семінарів, творчих груп кафедри; координація та науково-методичний супровід освітніх проектів, грантових програм за напрямками кафедри.
 
Наукова робота кафедри передбачає організування і забезпечення наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, проведення ними наукових досліджень, публікування їхніх результатів. Наукова діяльність кафедри реалізується відповідно до пріоритетних напрямів наукової роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, в межах наукового напряму (наукових напрямів), визначених рішенням кафедри та затверджених вченою радою інституту. Основними завданнями наукової роботи кафедри є проведення наукових досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі.
 • 2019 рік. Заслужений працівник освіти України

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм, Чернікова Людмила Антонівна відзначена нагородою «Заслужений працівник освіти України».

 • 2019 рік. Подяка ІМЗО
Державна наукова установа «Інститут модернизації змісту освіти» висловлює подяку співробітникам КІІТО: Черніковій Л.А., Стадниченко К.В. та Давидовському М.В. за особливу роль у цифровізації освітньої галузі, впровадженні ІКТ в заклади освіти, якісно проведену експертизу електронних підручників.
 
 • 80-річчя ЗОІППО

У рік знаменних пам’ятних дат в історії Української держави та освітньої галузі ровесник Запорізької області комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради святкує свій ювілей – 80-річчя від дня заснування.

З нагоди 80-річчя від дня заснування ЗОІІПО співробітники кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті; обласного центру інформатизації освіти отримали винагороди:
Швець Ю.О., Сокол І.М., Стадниченко К.В. – грамота Університету менеджменту освіти;
Швець Ю.О. – грамота Запорізької обласної держаної адміністрації;
Іванов С.А. – Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеню;
Чернікова Л.А., Собакар О.О. – Почесна грамота Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
Давидовський М.В. – подяка Виконавчого комітету Запорізької міської ради.
 
 • 2019 рік. Подяка від Cisco Networking Academy за співпрацю.
 
 • 2016 рiк. Перемога у Національному конкурсі у номінації «Електронний освітній ресурс» за електронний освітній ресурс ЗапоВікі.
 
 • 2016 рік. Подяка Запорізької торгово-промисловлї палати
Подяка Запорізької торгово-промисловлї палати за підтримку виставкового заходу освітніх послуг «Ярмарок освіти», що відбувся з 3 по 5 листопада 2016 року у м. Запоріжжі.
 
 • 2016 рік. Медаль-подяка від дирекції проекту «Міксіке в Україні» за успішну реалізацію проекту в Запорізькому регіоні
 
 • 2015 рiк. Конкурс «Видатні науково-практичні досягнення в освіті — 2015»
На Національному виставковому конкурсі «Видатні науково-практичні досягнення в освіті — 2015» в номінації «Електронний освітній ресурс» переможцем визнано творчу розробку «Вікі-репозитарій як основа науково-методичного та інформаційного простору професійної підготовки вчителя-мовника», авторами якої є співробітники ЗОІППО Путій Тетяна Миколаївна та Телятник Кіра Валентинівна.
 
 • 2015 рік. Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»
Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної роботи за спільну роботу «Освітня он-лайн карта профільного навчання як одна з інноваційних форм управління регіональною інформаційною освітньою політикою в Запорізькій області» (автори Бабко Т.М., Чернікова Л.А., Хівріч В.В., технічна реалізація — Романенко Р., Григоренко О.Г.) отримали золоту медаль в номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу».
 
 • 2014 рік.  Почесний диплом презентації 
Почесний диплом презентації за активний науково-методичний супровід з упровадження сучасних технологій у розбудову єдиного освітнього простору регіону»
 
 • 75-річчя ЗОІППО
30 квітня 2014 року відбулись урочисті збори трудового колективу Запорізького ОІППО, присвячені 75-річчю заснування інституту. Зі святом працівників і ветеранів ЗОІППО поздоровили керівники області, міста, департаменту освіти і науки, обласної профспілкової організації, керівники ВНЗ Запорізької області.
За значний особистий вклад в розвиток системи освіти Запорізької області  співробітників кафедри ІІТО нагороджені наступними відзнаками:
•     Чернікова Л.А.  – медаллю «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя», Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
•     Іванов С.А. – Почесною грамотою Запорізької обласної ради, Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
•     Швець Ю.О. – Почесною грамотою Департаменту освіти і науки ЗОДА, Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
•     Нікулочкіна О.В. — Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
•     Васильченко С.В. – Почесною грамотою Запорізької міської ради, Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
•     Сокол І.М. – Почесною грамотою Запорізької міської ради, Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
•     Телятник К.В. – Подякою обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
•     Іванісова С.І. — Почесною грамотою Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
 
 • Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2014»
Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2014»  у номінації «Організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління».
 
 • 2013 рік. Диплом від представництва Intel в Україні.
Диплом п’ятого Міжнародного освітнього форуму «Нові горизонти інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»
 
 • 2013 рік. Подяка від представництва Intel в Україні.
Подяка за сприяння в організаціі та проведенні Всеукраїнського тренінгу в рамках національного проекту «Відкритий світ».
 
 • 2013 рік. Диплом від компанії «ВОЛЯ».
Диплом от компании «ВОЛЯ», за весомый вклад в реализацию проекта «Безопасный интернет для детей».
 
 • 2013 рік. Подяка дирекції ТОВ «Майкрософт Україна».
Подяка Запорізькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти за сприяння в організації та проведенні ІХ всеукраїнського конкурсу «Вчитель — новатор».
 
 • 2012 рік. Диплом від представництва Intel в Україні.
Диплом за послідовність та стабільність у впровадженні ІКТ в освіті. 27 квітня 2012 року.
 
 • 2012 рік. Подяка від дирекції ТОВ «Майкрософт Україна».
Подяка за долготривалу, професійну та результативну підтримку освітньої програми «Онляндія — безпека дітей в Інтернеті»  висловлена дирекцією ТОВ «Майкрософт Україна» від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтеренті. Березень, 2012 рік.
 
 • 2012 рік. Переможець конкурсу.
Переможець конкурсу «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні», який проходив в рамка Ювілейної виставки «Сучасна освіта в Україні — 2012», за створення  обласного освітнього ресурсу «ЗапоВікі». 12 лютого 2012 року
 
 • 2011 рік. Диплом від представництва Intel в Україні.
Диплом за значні успіхи у впровадженні інноваційних освітних програм Intel та вагомий внесок у формування ІКТ-компетентності педагогів та учнів від представництва Intel в Україні. Київ, 2011 рік
 
 • 2011 рік. Диплом лауреата конкурсу та золота медаль.
Диплом лауреата конкурсу та золота медаль в номінації «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти, який проходив у рамках Національної виставки «Іноватика в сучасній освіті», Київ. 18-20 жовтня 2011 рік.
 
 • 2011 рік. Диплом за участь у конкурсі.
Диплом за участь у конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу «Веб-сайт — обличчя успіху», який проходив в рамках 14 міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні — 2011». Київ. 16-18 лютого 2011 року.
 
 • 2011 рік. Грамота УОН ЗОДА  за розвиток інформаційних технологій та впровадження їх в управління та навчально-виховний процес. Квітень, 2011 рік.
 
 • 2010 рік. Подяка від дирекції ТОВ «Майкрософт Україна»
Подяка за організацію і проведення заходів, присвячених Дню безпечного Інтернету в 2010 році висловлена дирекцією ТОВ «Майкрософт Україна» від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтеренті. 22 лютого 2010 року.
 
 • 2010 рік. Диплом за результатами Міжнародної виставки.
Диплом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіт за результатами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади — 2010». Киів. 17-19 березня, 2010 року.