Методична робота

Методична робота

Перелік видань педагогічної преси

     Тематика журналу — висвітлення змісту та методики викладання інформатики у школі, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та в сім’ї. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук.
     Програмною метою  журналу є висвітлення інформації за такими напрямами:  теорія телекомунікацій та обробка сигналів; інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі; безпроводові технології, системи та мережі; Інтернет речей; мікрохвильові та терагерцові технології і волоконно-оптичні системи в телекомунікаціях; керування в системах і мережах телекомунікацій та їх моделювання; технології та засоби програмування в телекомунікаційних системах; конвергенція інформаційно-телекомунікаційних мереж і сервісів; проектування сервісів та платформ надання послуг у глобальному середовищі; управління діяльністю та інфраструктурою провайдерів інфокомунікаційних сервісів; розробка WEB-технологій, моделей, методів, протоколів і засобів взаємодії програмних платформ і сервісів, їх інтелектуалізація та підвищення рівня продуктивності; історія телекомунікацій та інформаційних технологій.  
Висвітлює науково-практичні питання побудови і використання комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища; ІКТ навчального, наукового та управлінського призначення; новітніх ІКТ- засобів освітньої діяльності. Журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України». 
     ITО публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються статті присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.
     У Журналі можна опублікувати оригінальні й фундаментальні наукові праці в усіх областях знань, що стосуються передових досліджень і оглядів інформаційних технологій, їх комерційних і дослідницьких внесків у: автоматизовані системи оброблення інформації та управління; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; моделі та методи оцінювання якості й підвищення надійності програмно-апаратних засобів; інженерію програмного забезпечення; штучний інтелект; криптографічний захист інформації тощо.
     Унесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук. Головний редактор: Наталія Морзе, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

В допомогу керівнику методичного об'єднання

 • Наказ МОНУ № 776 від 16.07.2018 Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти
 • Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників
  Наказ МОНмолодьспорт №69 від 26.01.12 року Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти
 • Методичні рекомендації щодо подання матеріалів на розгляд Науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР для присвоєння педагогічних звань: «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «Керівник гуртка-методист».

Перспективний педагогічний досвід

 • Балахонова О.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики шляхом впровадження інтерактивних технологій.
 • Білий О.В. Упровадження вільного програмного забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах. 
 • Бєльська О.В. Використання ресурсів інтернет-мережі на уроках інформатики.
 • Бєлоконєва Н.О. Диференціація навчання, компютерні технології — один із шляхів підвищення мотивації на уроках інформатики. 
 • Гурєєва С.В. Формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики як необхідна складова їх підготовки до подальшого життя та професійної діяльності
 • Карпук О.І. Дистанційне навчання при вивченні базового курсу інформатики.
 • Каменькова І.Ю. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики.
 • Князєва В.М. Розвиток демократичних цінностей засобами квест-технології на уроках інформатики.
 • Патрушева І.А. Технологія формування цифрової грамотності учня Нової української школи
 • Рабешко В.В. Розвиток інтелектуальних і науково-дослідницьких здібностей особистості завдяки використанню сучасних підходів до викладання інформатики.
 • Сокол І.М. Застосування квест-технології для розвитку ІКТ-компетентностей учнів.
 • Ситніцька М.В. Формування цифрової компетентності учнів на уроках інформатики шляхом застосування інтерактивних технологій навчання

Інформація про атестацію та сертифікацію вчителів